SZABÁLYZAT

1. AZ ÁRUK MINŐSÉGE

 • Az Üzletben eladásra kerülő lemezgarázsok, kutyakennelek és extra méretű építmények gyári újak, az aktuális és folyamatos gyártásból származnak, teljes értékűek, közvetlenül a MAT – WIAT, Mateusz Pazdan vállalkozó forgalmazásából kerülnek eladásra és a gyártó teljeskörű garanciája vonatkozik rájuk.
 • A Szabályzat 1/1. pontjában szereplő információ nem vonatkozik a külön specifikált, alacsonyabb minőségű garázsokra és a II.osztályú kutyakennelekre.

2. MEGRENDELÉS MEGTÉTELE

 • Az Eladó az alábbi megrendelési formákat kínálja:
  – telefoni Megrendelés
  – e-mail-en történő megrendelés (info@garazsvarazs.hu)
 • Amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Üzlet által küldött visszaigazoló információkkal és azt jelzi az Eladó felé, úgy az Eladó telefonon vagy mail-en keresztüli kapcsolatban megpróbálja tisztázni a felmerült eltéréseket és kérdéseket.
 • A Megrendelés módosítása a Vásárló részéről csak addig lehetséges, míg a termék le nem lett gyártva és le nem lett szállítva. Ezeket az időpontokat az Eladó időben jelzi a Vásárló felé.

3. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

 • A termék szállítási költségét, az egész ország területén az ár magába foglalja. A szállítási időt az Eladó határozza meg és a szerelés előtt min. 3 nappal közli a Vásárló felé.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • Az Eladó az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja:
  – készpénzes fizetés a szerelés után, számla ellenében a szerelőknek
  – banki utalás a MAT – WIAT vállakozás számlájára, a szerelés előtt (pro-forma számla alapján)

5. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

 • A teljesítés helyzetéről a Vásárló bármikor érdeklődhet telefonon.
 • Az átlagos teljesítési idő 8 és 30 nap között mozog, de alapos okok miatt időnként ez 10 nappal meghosszabbodhat. A Vásárló mindig előzetes értesítést kap a termék – napra, és napszakra – pontos megérkezéséről, minimum 3 nappal a teljesítés előtt.
 • Az eladás dokumentuma a számla, mely lehet egyszerű (nemÁFÁ-s) számla illetve a Vásárló megrendelése alapján EU-s ÁFÁ-s számla, melyet mindkét esetben a Vásárló a szerelés után kap képhez a szerelőktől.

6.§ VISSZALÉPÉS A SZERZŐDÉSTŐL (AZ ÁRU VISSZATÉRÍTÉSE)

 • Nem lehet visszalépni a szerződéstől:
  – amennyiben különleges kérései voltak a Vásárlónak vagy személyre szabott feltételeket kért a teljesítéssel kapcsolatosan
  – olyan jellegű feltételei és megrendelései voltak, melyeket nem lehet visszatéríteni vagy hamar elromlanak
  – minden olyan esetben, melyeknél a hatályos jogszabályok nem teszik kötelezővé a visszalépést.
 • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket visszaszolgáltatni a kapott állapotban, kivéve ha a termék változása elkerülhetetlen volt a normál használat esetén.
 • A Fogyasztó köteles a terméket mielőbb visszaküldeni, legkésőbb 14 nappal az elállás bejelentése után.
 • Az a Fogyasztó, aki eláll a szerződéstől, a terméket saját költségén küldi vissza, ez a költséget nem lehet visszatéríteni..
 • A termék árát az Eladó a visszalépést követő 14 napon megtéríti a Fogyasztónak.
 • A Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló nem állhat el a szerződéstől a Szabályzat 7. pontában leírtak szerint. Rá a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései érvényesek.

7. REKLAMÁCIÓ

 • A szerződéstől eltérő esetekért, hibás teljesítésekért az Eladó a Vásárló felé a hatályos jogszabályok szerint felel.
 • A reklamációt írásban kell elküldeni az Eladó címére: info@garazsvarazs.hu
 • A reklamáció bejelentésekor meg kell adni a Vásárló pontos nevét és címét és röviden le kell írni a kifogásolt hibákat vagy eltéréseket.
 • Az Eladó a Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló felé a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései szerint felel,
 • A Fogyasztói jogokkal nem rendelkező Vásárló esetében az eladási dokumentumok nélkül benyújtott reklamációt nem lehet elbírálni.

8.  GARANCIA

 • A garanciális Áruk esetében a garanciális jogokat és eljárások a garanciális dokumentum ismerteti.
 • A bejelentett reklamáció esetén a Vásárló garanciális jogai nem befolyásolják, nem csökkentik vagy zárják ki a Fogyasztó garanciális jogait.
 • A II.osztályú garázsok és kutyakennelek lemezeire nem lehet garanciát érvényesíteni.

9. A VÁSÁRLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 • A megrendelést követően a Vásárló köteles előkészíteni a terepet és az alapot a szerelendő garázshoz vagy kutyakennelhez. Ehhez megfelelő segítségen talál a honlapon:
 • Erős hóesés esetén a havat le kell tisztítani a garázsok és kennelek tetejéről. A termékek szerkezete I.fokozatu hóbírású. A maximális terhelés 50kg/m2, azaz kb. 5 cm vastag havat bírnak el biztonságosan.
 • Az összeszerelt garázst vagy kennel biztonsági okokból haladéktalanul le kell rögzíteni az alaphoz is. Ez a Vásárló feladata és felelőssége.

10. ADAT- ÉS SZEMÉLYISÉGI JOG VÉDELEM

 • A Megrendelést megtevő Vásárló (különös tekintettel az interaktív adatlap kitöltésére) hozzájárul ahhoz, hogy adatait az érvényes jogszabályok keretében az Eladó a szerződés teljesítésének céljaira felhasználja.
 • Az Eladó adatbankjába került vásárlói adatok nem kerülnek olyan harmadik fél birtokába, aki nem vesz részt a szerződés teljesítésében.
 • A Vásárló jogában áll személyes adatit megváltoztatni vagy kérni azok törlését az adatbankból. Az Eladó minden Vásárló számára biztosítja a törvények által előírt adat- és személyiségi jog védelmet.
 • A személyes adatok megadása önkéntes, mindazonáltal azok hiánya adott esetben lehetetlenné teheti a szerződés teljesítését.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • A Szabályzatban nem említett esetetekben a vonatkozó hatályos törvények és elírások a mérvadóak, különös tekintettel a fogyasztói jogokra és az internetes távolsági kereskedelemre vonatkozó jogszabályokra.
 • Amennyiben jelen Szabályzat pontjai és a hatályos törvényi előírások között eltérések bannak, úgy a Fogyasztó számára ez utóbbiak a mérvadóak.
 • A Szabályzat minden Vásárló számára elérhetó elektronikus formában az Üzlet honlapján a Szabályzat menüpontban
Call Now Button